V Å R  G Å R D      I     V Å R T  K Ö T T

 

anders@slatte.se  I   070-373 00 86

Höst på gården

2012-10-10


Mycket jobb

Hösten på vår gård innebär ofta mycket arbete.

På vintern äter våra djur uteslutande ensilage som är lagrad i rundbalar. Eftersom alla dessa balar skall fraktas hem innebär det att en hel del tid går åt i traktorn.

På hösten är det även tid att plocka hem djuren från hagarna (där de betat sedan i maj).
Tålamod är nyckeln till framgång här, eftersom djuren självmant ska gå in i en fålla och lika självmant ska gå ombord på djurtransporten.