V Å R  G Å R D      I     V Å R T  K Ö T T

 

anders@slatte.se  I   070-373 00 86

Klimatsmart mat

2012-10-28


Skönt att vintern kommer så att marken fryser, för det är så tråkigt att se leriga kor och hundar.
 
Hittade en intressant artikel publicerad på Naturskyddsföreningens hemsida:
Länk till artikel
Håller inte med om allt som står i artikeln, emn tycker att de belyser vikten av att äta närproducerat på ett bra sätt.