V Å R  G Å R D      I     V Å R T  K Ö T T

 

anders@slatte.se    I   070-373 00 86
Djur som är uppfödda på naturbete har en större andel omega-3-fettsyror i köttet, än de som utfodras med spannmål. Det beror på att färskt gräs innehåller mycket omega-3. Omega-3 är en livsviktig fettsyra och fettet gör också att köttet smakar bättre och blir saftigare. När vi slaktar har djuren hunnit lagra in fett i muskulaturen och det blir marmorerat. Det är kvalitet som vi värnar om både före och efter slakt.

Efter slakten hängmöras vårt kött i två veckor i lämplig temperatur. Det är en traditionell metod som gör att bindväv och annat i muskulaturen bryts ned och köttet blir mört.Är du intresserad av att köpa kött? Vi säljer lådor med styckat och märkt kött, fina bitar från olika delar av djuret och färs: 50, 30 och 20 kilo.

Kontakta Anders på mobilnummer: 070-373 00 86  
eller anders@slatte.se

Copyright 2012 Slåtte Naturbeteskött, Web: Junior Reklambyrå, Foto: Sandra Pettersson