Naturbete

Vår ekologiska gård har gått i arv i flera generationer och det vill vi fortsätta med. För oss är det därför viktigast att ha friska och välmående djur som tycker livet är härligt. Det får vi genom att djuren får växa upp på ett så naturligt sätt som möjligt med mycket kärlek.

Våra naturbetesdjur betar fritt på gräset från våra skogsbeten & fjällnära åkrar. Att kunna ge våra djur en naturlig tillvaro där de föds, lever & senare slaktas i vårt egna gårdsslakteri är för oss hållbart på riktigt.

NYHET!

Vi har byggt ett nytt stall till våra avelstjurar! Vi har med hjälp av Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling kunnat göra ytterligare en investering för att öka djurvälfärden på gården samt att effektivisera arbetet på gården för att vara fortsatt ett levande företag med hög konkurrenskraft.

Agnes Jörgensen

Visste du…

…att naturbetande kor är possitiva för klimatet och den biologiska mångfalden då de binder mer kol när de betar.

…att insekter och växter är helt beroende av att landskapet hålls öppet av betesdjur.

…att djur uppfödda på naturbete har en större andel av omega-3-fettsyroror än de som utfodras med spannmål.

Beställ direkt från gården

Vill du också köpa ditt kött direkt från gården? Vi säljer lådor med styckat och märkt kött, fina bitar från olika delar av djuret och färs: 50, 30 och 20 kilo.

Kontakta Agnes på:

Tel. 073-073 57 47  eller agnes@slatte.se